reCircula és una plataforma per impulsar la reutilització al sector de la construcció a Catalunya

SERVEIS

Que fem perquè la reutilització sigui una realitat a Catalunya

Direcció de projectes

Acompanyem projectes de reutilització per a entitats privades i públiques. Ajudem que els projectes de construcció incorporen la reutilització de manera efectiva.

“Scouting” material

Busquem, preparem i caracteritzem material recuperat per ser incoporat en nous projectes, obres i licitacions.

Incidència política

Dialoguem amb les administracions i gestors públics per a assegurar un paisatge normatiu que faciliti la reutilització.

Recerca i informes

Investiguem des de la pràctica per ajudar als diferents agents vinculats a la planificació i la construcció a prendre les millors decisions en matèria de reutilització.

CAMPANYES

Presentació resultats del projecte

Al Març de 2024 es presentaràn els principals resultats del projecte en el marc del Fòrum de les Transicions Ecosocials al Bloc4. Mentrestant, pots consultar els principals resultats a continuació:

Mecanismes de compra pública per la reutilització

Les administracions públiques com a gestores i promotores de projectes de construcció, renovació i demolició compten amb una palanca de canvi molt important. Integrar criteris de reutilització als plecs públics és clau per activar un sector encara naixent.

Veure infografia

Mecanismes de compra pública per la reutilització

Les administracions públiques com a gestores i promotores de projectes de construcció, renovació i demolició compten amb una palanca de canvi molt important. Integrar criteris de reutilització als plecs públics és clau per activar un sector encara naixent.

Veure infografia

Mecanismes de compra pública per la reutilització

Les administracions públiques com a gestores i promotores de projectes de construcció, renovació i demolició compten amb una palanca de canvi molt important. Integrar criteris de reutilització als plecs públics és clau per activar un sector encara naixent.

Veure infografia

CAMPANYES

Presentació resultats del projecte fase 2

Al Març de 2024 es presentaràn els principals resultats del projecte en el marc del Fòrum de les Transicions Ecosocials al Bloc4. Mentrestant, pots consultar els principals resultats a continuació:

Mecanismes de compra pública per la reutilització

Les administracions públiques com a gestores i promotores de projectes de construcció, renovació i demolició compten amb una palanca de canvi molt important. Integrar criteris de reutilització als plecs públics és clau per activar un sector encara naixent.

Veure infografia

Informe de resultats primera fase de projecte (2022)

La primera fase del projecte reCircula es va desenvolupar al llarg del 2022 i va servir per dur a terme un primer estudi de viabilitat de la reutilització al sector de la construcció. Es van explorar oportunitats, experiències, metodologies i casos pràctics.

DESCARREGA L'INFORME

ACTUA

Fem que la reutilització sigui una realitat a Catalunya!
Vull saber més